تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

آشنایی با نشانه های رفتاری سگ ها: راهنمای کامل برای مالکان سگ

زبان بدن سگ‌ها یک راه بسیار مهم است در درک رفتار و احساسات آن‌ها برای صاحبان سگ‌های خانگی. بر توجه به حرکات دم، چشم و گوش‌های سگ می‌توان به بهترین شکل ممکن با آنها ارتباط برقرار کرد.

به عنوان مثال، وقتی دم سگ به آرامی تکان می‌خورد، این نشانه می‌دهد که سگ ممکن است ناامن یا ناراحت باشد و درخواست کمکی از شما دارد. حرکات چشم نیز می‌تواند نشان دهنده تمایل به بازی یا نیاز به توجه شما باشد.

همچنین، حرکات گوش سگ نیز دارای معنی‌های خاصی هستند. اگر گوش سگ به جلو خم شده باشد، این نشان می‌دهد که سگ کنجکاو است و به دنبال کشف چیزهای جدیدی است. اما اگر گوش خوابیده باشد، این ممکن است نشانه‌ای از ترس یا نگرانی باشد.

با درک و توجه به این حرکات زبان بدن سگ، می‌توان به بهترین نحو با آنها ارتباط برقرار کرد و روابط مثبت و موثری با سگ‌های خانگی خود داشت. اگر هر گونه نگرانی یا سوالی درباره رفتار سگ خانگی شما دارید، بهتر است با دامپزشک مشورت کنید تا مشکلات موجود بررسی و حل شوند.

روزیاتو نوشت: درک زبان بدن سگ ها برای کسانی که سگ خانگی دارند ضروری است چرا که این امر به شما کمک می کند بتوانید رابطه ی مستحکم تری با دوست پشمالوی برقرار کنید.این نشانه ها به شما کمک می کنند شناخت بهتری از رفتار سگ خانگی خود پیدا کنید.دم۱- دمش را پایین آورده و تکان می دهداگر سگ دمش را به آرامش تکان دهد، یعنی نمی داند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و دارد از شما می پرسد که چه خواسته ای از او دارید. اگر دمش را به سرعت تکان دهد، معنایش این است که شما را مسئول موقعیت رخ داده می داند.۲- دمش را بالا آورده و به آرامی تکان می دهدسگ با این حرکت اختیار شما را به چالش می کشد چون خودش را مسئولیت موقعیت رخ داده می داند.۳- دمش را بین پاهایش تکان می دهداین حرکت نشان می دهد که سگ وحشت زده شده، درد او را ترسانده یا احساس راحتی نمی کند. اگر هیچ دلیل واضح برای نگرانی وجود نداشته باشد اما سگ خانگی تان دائماً این حرکت را انجام دهد، باید او را پیش دامپزشک ببرید.چشم ها۴- چشم هایش کاملاً باز و هوشیار هستندسگ با این کار سعی می کند توجه شما را به خود جلب کند. او با این حرکت شما را به چالش می کشد و انتظار دارد پاسخ قاطعانه ای به آن دهید.۵- چشم هایش نیمه بازند و پلک می زندعنایش این است که سگ آماده ی بازی کردن است. اما اگر سگ تان زیاد این حرکت را انجام می دهد، ممکن است چشم درد داشته باشد و باید آن را پیش دامپزشک ببرید.گوش ها۶- گوش هایش رو به بالا هستند یا کمی به جلو خم شده اندسگ با این حرکت به شما نشان می دهد که کنجکاو است و دارد به هر چیز جدیدی در محیط اطرافش واکنش نشان می دهد.۷- گوش هایش خوابیده انداین حرکت نشان می دهد که سگ ترسیده است. گاهی ممکن است سگ فقط یکی از گوش هایش را بخواباند که در اغلب موارد گوش سمت چپ است که اینگونه می شود. سگ ها با این حرکت به آدم های ناآشنا یا کسانی که از آن ها می ترسند واکنش نشان می دهند.صورت۸- خمیازه می کشدمعنای این حرکت این است که سگ بدخلق و عصبی است. سگ ها این کار را زمانی که کنار سگ های بزرگ ناآشنا قرار می گیرند، زیاد انجام می دهند. اما اگر سگ تان بعد از خمیازه ی شما خمیازه کشید، یعنی رابطه ی خیلی نزدیکی با شما دارد.۹- صورت خودش را لیس می زندسگ ها این کار را زمانی انجام می دهند که مضطرب اند یا خود را تحت فشار یا در خطر می بینند.۱۰- دندان هایش را نشان می دهد اما غرش نمی کندمعنایش این است که سگ دارد از قلمروی خود محافظت می کند. سگ های خانگی هنگام غذا خوردن این حرکت را زیاد انجام می دهند.راضیه میرزاحیدری

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!