تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

جادوی تفال در دست حافظ: با لاله ها بازی کنیم و رازها را بگوییم

تک فانیکی از آدمای خوب و با اهلیت ، فاآرزو کن بنداز دینی به سرِ ماهش. یکی از چیزهایی که از شعر حافظ می‌توان فهمید این است که او به تقوی و وفا به دیگران توصیه می‌کند. همچنین او توصیه‌ای دارد که از مصالح دنیوی و خواسته‌های زمینی که به هیچ کاری ارتباطی ندارد، پرهیز کنیم و به سمت معنویت و ارتباط با عالم خدا برویم.
حافظ همچنین از ما درخواست دارد که از راه استقامت و صحت اخلاقی پیروی کنیم و از دنیاگردی و مطلق‌گرایی دوری کنیم. او بیان می‌کند که باید وفایی که به دیگران بدهیم بدون انتظار پاداش باشد و از آن بهره‌ای نبریم. اهمیت عشق و وفا و تقوا و اخلاقیات دوران او، همچنان مورد توجه است و ما نیز می‌توانیم از درس‌های اخلاقی و معنوی این شاعر بزرگ استفاده کنیم و سعی کنیم در زندگی خود هر چه بیشتر ارزش‌های عالی و اخلاقی را ترجیح دهیم.

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.
به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باشبه بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش
نگویمت که همه ساله می‌پرستی کنسه ماه می‌خور و نه ماه پارسا می‌باش
چو پیر سالک عشقت به می‌حواله کندبنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش
گرت هواست که، چون جم به سر غیب رسیبیا و همدم جام جهان نما می‌باش
چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهانتو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش
وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنویبه هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می‌باش
مرید طاعت بیگانگان مشو حافظولی معاشر رندان پارسا می‌باش
شرح لغت: همدم: هم نفس/همه ساله: تمام مدت سال/ پیر سالک: مرشد و هادی راه طریقت الی الله/گرت هواست: اگر آرزوی داری/جم: جمشید، پادشاهی که اهورامزدا با او گفتگو کرده، کلیم الله اول (وندیداد) و او پیش از حضرت زرتشت می‌زیست/ به سرّ غیب رسی: به اسرار نهان دست یابی.
تفسیر عرفانی:‌
۱- انسان بی ریا همیشه موفق و آسوده خاطر خواهد بود. بویژه وقتی به کسی کمک می‌کند. شاد و خندان می‌باشد. پس اگر برای کسی کاری می‌کنید، خالص و بی ریا باشید. تو مشکل مردم را بر طرف کن، اگر دیگران ارزش و قدر شما را نمی‌دانند، اشکالی ندارد، زیرا خداوند متعال بر همه چیز آگاه و بصیر است.
۲- برای اجرای این نیت نیاز به صبر و حوصله می‌باشد، زیرا مقدمات آن کامل فراهم نشده. پس ضروری است که با سرعت عمل، اما دقت و فعالیت به دنبال آن باشید. زیرا رقبای فراوانی دارید، ولی اگر تلاش کنید، فتح و پیروزی از آن شما خواهد بود.
تعبیر غزل:
زندگی فرصت کوتاهی است که در اختیار تو قرار گرفته است. اما تو نباید تمام مدت عمر خود را مصروف مال اندوزی کنی. کمی هم برای خود زندگی کن و اگر می‌خواهی به اسرار غیب دست یابی، دل خود را صاف کن و در انتخاب دوستانت دقت نما و تا آنجا که می‌توانی گره از کار خلق خدا بگشا تا خدا گره از کار‌های فروبسته تو بگشاید.

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!