تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

فال ابجد: بیست و سوم اسفند یکشنبه سال 1402

از فال حروف ابجد برای پیش‌بینی آینده و فهم طالع انسان‌ها استفاده می‌شود. این روش قدیمی و خاص به هر ماه یک طالع خاص نسبت داده است. برای مثال، فال حروف ابجد امروز 13 اسفندماه برای متولدین هر ماه می‌خواند:

– فروردین: آنیتت بر آورده می‌شود و طلب‌هایت به دست خواهند آمد، گشایش مالی به تو روشن خواهد شد.
– اردیبهشت: صبر کن، به مقصودت می‌رسی و قرار است مسافرت یا آثار خوبی را ببینی.
– خرداد: طالعت روشن و سعادت به تو روی آورده، از آسیب و بدخواهان در امانی.
– تیر: کارت به زودی بالا می‌رود و به توفیقاتی دست پیدا می‌کنی، خبر خوبی از مسافر غایب به تو خواهد رسید.
– مرداد: سلامتی و گشایش در روزی و رزق به تو روی آورده، کوشش خود را بکن تا به مقصودت برسی.
– شهریور: کارت به زودی بالا می‌رود و به توفیقات دست پیدا می‌کنی، توکل به خدا و راه زندگیت را ادامه بده.
– مهر: از نیتی که کردی بهتر است منصرف شو، رازات را دلیل بر نیستی به دیگران نگو.
– آبان: قصدی داری که به توفیق می‌رسد و رنج‌ها از تو دور خواهد شد، در هر کارت به خدا توکل کن.
– آذر: صبر کن تا اوضاع بر وفق مرادت تغییر کند و به زودی گشایشی در کارت پیدا خواهد شد.
– دی: کارت به سود و رضایت خواهد برد، از همه‌ی مشکلات رهایی پیدا خواهی کرد.
– بهمن: با اراده و صبرت به مقصود خواهی رسید، توکل به خداوند و طلب کردن و در دستیابی به آرزوهات ایمانت را قوی کن.
– اسفند: تشویش را از خود دور کن و به کارهایت با اطمینان ادامه بده، انجام معاملات و سفرهایت به سود تو خواهد بود.

فال ابجد امروز 13 اسفندماه 1402 برای متولدین هر ماه را بخوانید.انسان‌ها همیشه به دنبال راهی برای فهمیدن آینده‌ی خود بوده اند؛ در ایران از قدیم الایام این عمل را با گرفتن انواع فال‌ها انجام می‌دهند.فال حروف ابجد از جمله فال‌های قدیمی‌ای است که طرفداران خاص خودش را دارد. حروف اَبجَد، شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که برپایه الفبای اولیه خط فنیقی، مرتب شده‌اند. گاهی این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، عدد متناظر را از جدول زیر برمی‌دارند و اعداد به دست‌آمده را جمع می‌زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می‌شود همچنین «یاعلی» برابر با «۱۲۱» می‌باشد.برای فال حروف ابجد به هر ماه طالعی نسبت داده‌اند که اسامی این ماه‌ها به ترتیب عبارت هستند از:حملثورجوزاسرطاناسدسنبلهمیزانعقربقوسجدیدلوحوتدر ادامه، فال ابجد امروز 13 اسفندماه را برای متولدین هر ماه آوردیم، با ما همراه باشید:فروردین: ج ج آنیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده‌ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده میشود. اگر دست به کار جدیدی زده‌ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت. اگر نو رسیده‌ای داری قدمش برای تو خیر است. به توصیه و نصایح دیگران گوش کن تا به نیت و مراد دلت برسی.اردیبهشت: ج د جفالت خوب است. اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی. گشایشی در کارت دیده میشود. باید برای رسیدن به مقصود خود همت و کوشش کنی. کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش. اگر گم شده‌ای داری آن را پیدا میکنی. اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست می‌آوری.خرداد: آ د آنیت خوبی کرده ای. طالعت روشن است. غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است. از آسیب بدخواهان در امانی. اگر چیزی را از دست بدهی، از آن فایده‌ای نصیبت میشود. از دوست، همکار یا همسر خود راحتی میبینی. اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری. مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری. اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد. اگر قصد انجام کاری را داری، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشا الله.تیر: د آ جطالع نیکی داری. کارت به زودی بالا میگیرد و به توفیقاتی دست پیدا میکنی. اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد. اگر گم شده‌ای داری آن را پیدا میکنی. دوستی داری که در پی راحتی توست. با توکل به خداوند به کار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه که برای تو مقرر شده دست بیابی.مرداد: ب آ آطالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست. اگر قصد سفر داری، یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آن‌ها عمل کن، به نفع تو خواهد بود. غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش آید.شهریور: د آ جطالع نیکی داری. کارت به زودی بالا میگیرد و به توفیقاتی دست پیدا میکنی. اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد. اگر گم شده‌ای داری آن را پیدا میکنی. دوستی داری که در پی راحتی توست. با توکل به خداوند به کار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه که برای تو مقرر شده دست بیابی.مهر: آ د جطالعت خوب است، اما از نیتی که کرده‌ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدی‌ها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده‌ای نترس عاقبت خوب خواهد شد، اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه‌ای به تو بزند، ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.آبان: د ب بنیت خوبی کردی. قصد انجام هر کاری را داری، در آن به توفیق می‌رسی. به زودی از رنج و غم رهایی می‌یابی. عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار پرهیز کن. در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.آذر: ب ب آطالعت خوب است و نیتت بر آورده می‌شود، اما نباید عجله کنی، بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد. به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود. اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن، چون به نفع تو نخواهد بود. اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی، به زودی خبری از او به تو میرسد و از آن خبر شاد میشوی. هیچ تشویشی به دل راه نده، زیرا در آینده نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته‌ی خود خواهی رسید.دی: آ د بطالع خوبی داری. عاقبت به آنچه که طالب آن هستی میرسی. از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد و رنج و مشکلت حل خواهد شد. اگر طالب مال حلال باشی، روز به روز کارت بهتر میشود. اگر قصد سفر داری برو، از آن سود خواهی برد. اگر مسافر داری به سلامت باز میگردد. اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت.بهمن: آ ب آایمانت را قوی کن. آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن. به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی. البته با همت و اراده‌ی خودت. از آنچه که میترسی، در امان هستی. به خداوند توکل کن.اسفند: د ب آطالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کار‌ها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله‌ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!