تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

از زبان بدن فرد مقابل، حس و حال او را درک کنید!

برای خواندن ذهن و احساسات افراد، باید ابتدا رازهای اصلی شخصیت شناسی زبان بدن را بفهمیم. ترفندهای موثر برای فهمیدن شخصیت افراد از روی زبان بدن آنها شامل دقت در حرکات دست و پا، خنده، پوزه و حتی چین و چروک دور چشم می‌شود. به عنوان مثال، تماس مکرر دست با صورت نشان از عصبی بودن فرد است. همچنین، دست به سینه بودن می‌تواند نشان دهنده سردی فرد نسبت به موضوع باشد، در حالی که برداشتن شانه‌ها ممکن است نشانه‌ای از ترس و ناراحتی باشد. به عنوان مثال، برداشتن ابروها نیز ممکن است نشانه‌ای از اضطراب باشد. در نهایت، اگر در زمان گفت‌وگو با یک فرد حرکتی را انجام می‌دهید و او همین حرکت را تکرار کند، این نشانه موفقیت در ارتباط و رفاقت با او است. این ترفندها و شیوه‌ها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم بدون کلام، ذهن و احساس فرد مقابل را بخوانیم.

نمناک نوشت: برای خواندن ذهن و احساسات افراد باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟ برای شناخت ذهن و احساس افراد باید رازهای اصلی شخصیت شناسی زبان بدن مطلع باشید. ترفندهایی موثر برای فهمیدن شخصیت افراد از روی زبان بدن افرادبرای آنکه بتوانید ذهن و احساس فرد مقابل را بخوانید باید نکات مهم شخصیت شناسی زبان بدن را بشناسید؛ با دقت در دست و پای فرد مقابل یا حتی خنده ی او می توانید بیشتر به درونش پی ببرید. زبان بدن افراد میتواند احساسات و افکار اشخاص را بدون اینکه متوجه شوند به شما بگوید بعنوان مثال، تماس مکرر دست با صورت احتمالا نشان از عصبی بودن فرد است.رازهای اصلی شخصیت شناسی زبان بدن دست به سینه بودن میتواند نشان دهنده سرد بودن فرد به موضوع باشد؛ بالا انداختن شانه ها علامت جهانی برای ندانستن است. این کار دارای سه قسمت اصلی می باشد که شامل نمایش کف دست برای شان دادن اینکه چیزی در دست ها پنهان نیست، بالا انداختن شانه ها جهت حفاظت گلو از حمله و بالا انداخن ابرو که علامت جهانی احترام خاضعانه است.کف دست نشانه چیستباز بودن کف دست، یک نمایش از صداقت و درستکاری در باور قدیمی ها محسوب می شود. در دادگاه ها برای قسم خوردن و گفتن حقیقت کف یک دست روی قرآن و کف دست دیگر به سمت کسی قرار میگیرد که با او صحبت می شود، باز بودن کف دست با مفاهیم حقیقت، درستکاری، وفاداری و فرمانبرداری تلفیق شده است.خنده و چین و چروک دور چشمچین و چروک کم در اطراف چشم به معنی یک لبخند مصنوعی است. در صورت زدن خنده واقعی و از ته دل اطراف چشم چروک می شوند در غیر اینصورت یک لبخند مصنوعی را میبینید. در یک تحقیق، محققان متوجه شدند که افراد به راحتی میتوانند وانمود کنند که خوشحال هستند در صورتیکه شاید آنقدر ها هم نباشند، پس چروک اطراف چشم لزوما به معنی خوشحالی فرد نیست.شانه بالا انداختنبالا انداختن شانه یکی از سیگنال های جهانی زبان بدن، شانه بالا انداختن است. این حرکت خاص در زبان بدن یک واکنش بدنی مشترک در تمام دنیا است و از مفهوم مشابهی پیروی می کند. وقتی فردی این حرکت را انجام می دهد یعنی او متوجه نمی شود و نمی داند چه خبر است و طرف مقابلش چه چیزی می گوید.عوض کردن پاهااگر مخاطب شما هنگام ایستادن مرتب وزن خود را روی یکی از پاهای خود قرار می دهد، نشان می دهد که او مرتب در حال فکر کردن در مورد موضوعات متعدد در ذهن خود است و ناراحت و عصبی بوده و به این شکل می خواهد به خود آرامش بدهد. بالا بردن ابروها اغلب نشان دهنده ناراحتی استخانم سوزان کراوس استاد دانشگاه ماساچوست میگوید:بالا بودن ابروها میتواند نشان دهنده اضطراب، شگفت زدگی یا ترس باشد. با این تفاسیر اگر کسی با ابروهای بالا انداخته از مدل موی جدیدتان تمجید کرد، به نظرش شک کنید احتمالا صادقانه نیست. اگر ابروها چین نخورده باشد و به بالا نرفته باشد احتمالا فرد خیلی هم ناراحت نیست.تقلید زبان بدناگر شما در یک گفتگو حرکتی را انجام می دهید و طرف مقابل شما نیز همین کار را تکرار می کند و ناخودآگاه حرکت بدن شما را تقلید می نماید، مثلا اگر شما یک پای خود را روی پای دیگر می اندازید و طرف مقابلتان هم همین کار را می کند، یعنی اوضاع، حسابی خوب است و این دیدار به خوبی پیش می رود و هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.انگشت اشاره و دست مشت شدهزمانیکه یک فرد کف دستش را جمع می کند (به حالت مشت) و انگشت اشاره اش را بالا می گیرد به معنای نشان دادن تسلطش بر موضوع و اتفاقی است که پیرامون وی واقع شده؛ هر چند این حرکت همیشه هم مصداق چنین موضوعی نیست. اما در اکثر مواقع فرد با چنین حرکتی می خواهد نشان دهد که شنونده و طرف مقابل خود را شکست داده و بر اوضاع مسلط است. انگشتی که اشاره می کند یا دستی که مشت شده تلاشی برای نشان دادن سلطه گری است اگرچه همیشه بدین معنا نیست. وقتی دو نفر برای مدتی با هم هستند، حرکات و ژست های یکدیگر را میگیرند، دلیل این کار رابطه ایی است که با طرف مقابل حس میکنید.دست به سینه یا حالت تدافعی اگر طرف مقابلتان دست به سینه نشسته است به این معنا است که او در حالت دفاعی قرار دارد و احساس خطر می کند. البته شما باید ابتدا زمینه را بررسی و سپس زبان بدن را تعبیر کنید زیرا ممکن است دست به سینه نشستن به دلیل سرمای هوا یا راحت نبودن صندلی باشد.ارتباط چشمی نشانه علاقه است _ هم مثبت هم منفیاگر شخص مقابل تان با چشمانی باز به شما خیره شده و خیره شدنش نامتعارف است احتمالا درحال دروغ گفتن می باشد. خیره شدن به یک غریبه میتواند به معنی ترس یا تهدید باشد.قرار دادن نوک پاها به سمت در خروجیاگر متوجه شدید فردی که در حال گفت وگو با او هستید، نوک انگشتان پایش را به سمت در خروجی چرخانده است، نشان می دهد که آن فرد آماده است تا گفت وگو را تمام کند و به سمت بیرون حرکت کند.کنار زدن موها از روی صورتاگر طرف مقابلتان هنگام گفتگو موهای خود را از روی صورتش کنار می زند، این حرکت نشانه ای از عصبی بودن و در عین حال جلب شدن نظر شخص است. او با انجام این کار حالت واقعی چهره خود را مخفی می کند تا نشان ندهد که تحت تاثیر قرار گرفته است.دست هایی که به سمت بالا هستند نشان دهنده قدرت و دستیابی استفردی که به عقب لم داده و آرام است احتمالا درحال کنترل خویش می باشد. در حقیقت تحقیقات نشان می دهد که حتی افرادی که به طور مادرزاد کور هستند هنگامی که در یک رقابت برنده می شوند دست ها را به شکل (وی باز میکنند). اگر کسی مکررا در حال لمس دست با صورتش باشد احتمالا اضطراب دارد.پلک زدن بیش از حدهر فرد در یک دقیقه بین 6 تا 8 مرتبه پلک می زند اما اگر مخاطبتان بیشتر از این حد پلک می زند، استرس دارد و می خواهد توجه شما را بیشتر به خود جلب کند. پلک زدن زیاد نشانه این است که فردی که در حال گفت وگو با شماست از لحاظ روانی چندان در آرامش قرار ندارد.گزیدن لب هابسیاری از مواقع انسان ها زمان ارتکاب اشتباه بی اختیار لب های خود را می گزند. در وضیت استرس زا افراد با گزیدن لب ها به صورت ناخوداگاه، فرو بردن آن ها به داخل دهان و تماس زبان با آن ها خود را از زیر بار روانی خارج می کنند پس گزیدن لب ها یکی از مهم ترین نشانه های قرار داشتن فرد در وضعیت استرس زا است.بالا و پایین رفتن صداتوناژ صدای افراد هم می تواند در جمع حرکت های بامفهوم زبان بدن بررسی می شود و این خود بخشی از راههای شناخت زبان بدن فرد است به این روش که اگر هنگام صحبت کردن با فردی متوجه شدید صدای او مرتب بالا می رود و پایین می آید به این معناست که فرد مقابل شما به موضوع گفت و گو علاقه مند است و با لذت آن را دنبال می کند یا از موردی در صحبت شما ناراحت است و صدایش مرتب بالا و پایین میرود، با وضعیت چهره اش میتوانید به خوب یا بد بودن حال درونی اش پی ببرید.اگر کسی همراه شما بخندد احتمالا به شما علاقمند استنگه داشتن یک حالت راست و راه رفتن بصورت هدفمند چرخش و دست و ژست باز نشان دهنده رهبری یا این که در حال قانع کردن است، می باشد.  اگر یک قسمت از صورت حرکت بیشتری از دیگری داشته باشد نشان دهنده احساسات غیر واقعی است.خاراندن بینیزمان دروغ گفتن ترشح هورمون آدرنالین در بدن افزایش یافته و رگ های خونی بسیار ریز در داخل بینی منبسط شده بنابراین فرد در بینی خود احساس خارش می کند. پس سعی کنید هنگام دروغ گفتن هرگز بینی خود را لمس نکنید، زیرا می تواند شما را در مقابل مخاطبان تان لو بدهد.لمس کردن پیشانی یا لاله گوشضربه زدن به عصب هایی که در قسمت های انتهایی بدن مانند پاها یا گوش ها قرار دارند به بدن کمک می کند ضربان قلب یا فشار خون خود را پایین بیاورد، بنابراین بسیاری از افراد زمانی که احساس تهدید می کنند یا خونسرد نیستند، پا، پیشانی یا لاله گوش را لمس می کنند.تکان دادن و یا روی هم انداختن پاهاتکان خوردن پاها یعنی درون فرد نیز بهم ریخته و شاید آشوب است ، تکان داده پاها میتواند نشان دهنده اضطراب، تحریک یا هر دو باشد. گذاشتن یک پا روی پای دیگر می تواند نشان دهنده مقاومت و کم احترامی است و در مذاکرات نشانه خوبی نمی باشد.راضیه میرزاحیدری

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!