تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

تفال حافظ: از جادوی گلها برای مبارزه با سختی های زندگی

تفال حافظ: از جادوی گلها برای مبارزه با سختی های زندگی

در این شعر، حافظ به مخاطب می‌گوید که او توانایی‌های فراوانی دارد که می‌تواند از زندگی لذت برده و خوشبخت باشد. او توصیه می‌کند که از این امکانات و فرصت‌ها استفاده کند و از زندگی لذت ببرد. همچنین به او این پیشنهاد داده که باید به خود و خانواده‌اش اهمیت دهد و از آنها مراقبت کند.

از جمله واژگانی که در این شعر به کار رفته، نشان دهنده صفات و خصوصیات مختلف می‌باشند. به عنوان مثال، “شمشاد” به معنی مراد یا هدفی است که باید به دنبال آن برویم. همچنین، “شمع نکورویی” به ورزیدن هنر و پروراندن زیبایی اشاره دارد.

در تفسیر عرفانی شعر، به مخاطب توصیه می‌شود که اعتماد به نفس داشته باشد و از راهنمایی و راهبری بزرگان و مشاهد متبرکه بهره بگیرد. همچنین، این شعر به این نکته اشاره دارد که در زمان حاضر، زمانی مناسب برای پیروزی و موفقیت است و باید از این فرصت‌ها بهره‌برداری کرد.


فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.
‌می‌خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جوییاین گفت سحرگه گل بلبل تو چه می‌گویی
مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی رالب گیری و رخ بوسی می‌نوشی و گل بویی
شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کنتا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی
تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد‌ای شاخ گل رعنا از بهر که می‌رویی
امروز که بازارت پرجوش خریدار استدریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی.
چون شمع نکورویی در رهگذر باد استطرف هنری بربند از شمع نکورویی
آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزدخوش بودی اگر بودی بوییش ز خوش خویی
هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمدبلبل به نواسازی حافظ به غزل گویی
شرح لغت: گل افشان:گل ریزانو نثار گل/ شمشاد: به استعاره مراد قامت بلند رعنا/ شمع نکورویی: شمع جمال.
تفسیر عرفانی:‌
۱- مژده می‌دهم که این نیت حتماً و بدون تردید به زودی عملی می‌گردد، ولی نیاز به راهنمایی دارید. می‌توانید از بزرگان یا پدر و مادر بخواهید، زیرا اگر فردی آگاه شما را ارشاد و راهنمایی کند، به پیروزی و موفقیت بزرگی دست می‌یابید.
۲- شاهد موفقیت بر بام خانه شما آشیان گرفته است. مواظب باش که با بی احتیاطی یا عدم آگاهی آن را به پرواز در نیاوری. به یکی از مشاهد متبرکه برو و نذر خود را ادا کن. بر خدا توکل کنید و از او یاری بخواهید. نگرانی شما کاملاً بی مورد و بی اساس است، زیرا اکنون زمان شادی و خوشی است.
۳- ویژگی‌های شما عبارت اند از: هیجانی، عشق پر شور، عاشق کار، دوستار تکنولوژی، دوست صمیمی، عاشق خانواده، خلق و خوی متغیر، فرمانده، مغرور، با محبت و با گذشت.
تعبیر غزل:
امروز همه امکانات در اختیار توست تا از زندگی لذت ببری و خوب زندگی کنی. بیشتر تفریح کن و به خود و خانواده ات برس. بازار تو در حال حاضر گرم و پررونق است. از این رونق استفاده کن و برای آتیه خود سرمایه‌ای بیندوز تا به وقت پیری از آن بهره ببری.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!