تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

آخرین قیمت خودروی پژو پارس در بازار امروز ۱۴ اسفند ۱۴۰۲: به روز ترین قیمت پژو پارس!

قیمت پژو پارس LX صفر در بازار به ۷۴۰ میلیون تومان رسیده و امروز تا ۷۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت پژو پارس XU ۷ P سال به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است. پژو پارس ELX-TU ۵ هم به ۷۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت کارخانه خودرو‌های پژو پارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است. در نمایندگی، قیمت پژو پارس XU ۷ P سال ۳۰۹ میلیون تومان و قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ ۳۳۳ میلیون تومان است. جدول زیر نشان می دهد قیمت انواع پژو پارس در بازار آزاد تهران را:


قیمت پژو پارس LX صفر، در بازار به ۷۴۰ میلیون تومان رسید و امروز با افزایش ۴۰ میلیونی به ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، همچنین پژو پارس XU ۷ P سال، به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش ۴۰ میلیونی به ۶۴۰ میلیون تومان رسید.
همچنین پژو پارس ELX-TU ۵ در بازار به ۷۴۵ میلیون تومان رسید و امروز با افزایش ۴۵ میلیون تومانی به ۷۹۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۶۹۵ میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش ۴۰ میلیونی به ۷۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت کارخانه خودرو‌های پژو پارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است. قیمت این پژو پارس XU ۷ P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است. همچنین قیمت پژو پارس XU ۷ P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.
شما در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع پژو پارس در بازار آزاد تهران را مشاهده کنید: 

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!