تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

پیام حافظ امروز: راه زندگیت را با شعر حافظ هدایت کن!

در حین روزهای گذشته، پژوهشگران و محققان در مدارس و دانشگاه‌ها، به دنبال آثار ادبی و شعر و ادبیات خوب و قدیمی ایرانی بودند. آن‌ها به ادبیات و شاعرانی مانند حافظ، سعدی، و مولوی رجوع می‌کردند و به این باور می‌افتادند که این ادبیات از نظر کلامی و ادبی، همان الهام اصیل است. اما امروز، در فرهنگ عامیانه‌ی ما تنها تفال به حافظ باقی مانده است. شعری مخصوص روز ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ به شرح ذیل است:

“تاب بنفشه می‌دهد طرّهٔ مشک
سایه توپردهٔ غنچه می‌درد خندهٔ دلگشای تو.”

این شعر به زیبایی و لطافت قلم حافظ اشاره دارد و توجه به جزئیات کوچک و زیبای زندگی را پیشنهاد می‌دهد. این تفال می‌تواند معنایی عمیق و مفهومی داشته باشد، که باید با دقت و تفکر بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. اما در کل، باید احترام گذاشت و از قضاوت‌های سریع درباره دیگران پرهیز کرد.

همیشه در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است. در ادامه فال حافظ مخصوص روز 19 اسفندماه 1402 از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد. فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.تاب بنفشه می‌دهد طرّهٔ مشکسای توپردهٔ غنچه می‌درد خندهٔ دلگشای تو‌ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوزکز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تومن که ملول گشتمی از نفس فرشتگانقال و مقال عالمی می‌کشم از برای تودولت عشق بین که، چون از سر فقر و افتخارگوشهٔ تاج سلطنت می‌شکند گدای توخرقهٔ زهد و جام می‌گر چه نه در خور همنداین همه نقش می‌زنم از جهت رضای توشور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سرکاین سر پر هوس شود خاک در سرای توشاه‌نشین چشم من تکیه‌گه خیال توستجای دعاست شاه من بی تو مباد جای توخوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسنحافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای توشرح لغت: شراب عشق: باده محبت/شاه نشین چشم: غرفه بالای چشمتفسیر عرفانی:زلف مشک سایت، بنفشه را به خشم می‌دارد و خنده‌ی شادی‌بخشت، موجب شرمندگی غنچه می‌گردد. مقصود او از این شعر این است که دلدادگان حضرت دوست به هیچ وجه عشق به معشوق را از کف نمی‌دهند، مگر آن که خاک درگاهش گشته و به وصال حضرت دوست رسیده باشند.تعبیر غزل:به نظرات دیگران احترام بگذار. از روی ظاهر افراد در مورد آن‌ها قضاوت نکن. اگر شما از قصد و نیت افراد اطلاعی نداری، نمی‌توانی با حدس و گمان درباره دیگران سخن بگویی.راضیه میرزاحیدری

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!