تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

چقدر ضرر دو شرکت ایران خودرو و سایپا روزانه است؟

چقدر ضرر دو شرکت ایران خودرو و سایپا روزانه است؟

بحث‌های اخیر در مورد زیان مالی و هزینه‌های بالای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بسیار زیاد شده است. بر اساس صورت‌های مالی ۹ ماهه ایران خودرو، این شرکت بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته و بعد از کسر هزینه‌های دیگر، زیان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین، شرکت سایپا نیز در همین زمینه است و زیان حدود ۳۶ میلیارد تومان را تجربه کرده است. به طور کلی، این دو شرکت روزانه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان زیان می‌کنند.
هزینه‌های پرسنل این دو شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش مالی، میانگین حقوق کارکنان ایران خودرو و سایپا به ترتیب حدود ۱۸ و ۲۱ میلیون تومان است. اما برخی از منابع خبری این رقم را چند برابر بیشتر از این اعلام کرده‌اند، که این تفاوت از هزینه‌های سرباری که به طور غیر مستقیم به حقوق کارکنان مرتبط است، ناشی می‌شود. به همین دلیل، این اعداد و ارقام در فضای مجازی به صورت گسترده مطرح شده اند.


ایران خودرو و سایپا روزانه در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد تومان زیان می‌سازند.
به گزارش اکوایران، در روز‌های اخیر، بحث‌های زیادی پیرامون زیان‌دهی و هزینه‌های سرسام‌آور ایران‌خودرو و سایپا در محافل مختلف مطرح شده است. اعداد و ارقام مختلفی از زیان روزانه ۵۰۰ میلیارد تومانی تا میانگین دستمزد ۶۰ میلیون تومانی کارکنان این دو شرکت در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
این اعداد چگونه بدست آمدند و تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟
صورت‌های مالی ۹ ماهه ایران خودرو نشان می‌دهد که این خودروساز در این دوره بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. اما با کسر بهای تمام شده و هزینه‌های دیگر، مشخص می‌شود که این شرکت ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده است؛ بنابراین می‌شو گفت ایران‌خودرو روزانه ۱۱۲ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند. حال اگر همین محاسبات را برای سایپا هم انجام بدهیم، زیان روزانه این خودروساز ۳۶ میلیارد تومان می‌شود. این یعنی این دو خودروساز روزانه در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد تومان زیان می‌سازند.
دستمزد کارکنان ایران خودرو سایپا چقدر است؟
بر اساس آنچه ایران خودرو در آخرین گزارش مالی آورده این شرکت ۲۳ هزار و ۲۷۶ کارمند دارد که ۱۵ هزار و ۷۹۰ نفر پرسنل تولیدی و ۷۴۸۶ پرسنل غیرتولیدی هستند. این شرکت ۲۲۲۴ میلیارد تومان دستمزد مستقیم تولید و ۱۵۸۶ تومان هزینه حقوق و دستمزد اداری داشته است.
اگر جمع این هزینه را به تعداد کارکنان و ۹ ماه سال تقسیم کنیم، میانگین حقوق چیزی بیشتر از ۱۸ میلیون می‌شود. اگر همین محاسبات را برای سایپا هم انجام بدهیم میانگین دستمزد ماهانه کارکنان این خودروساز هم ۲۱ میلیون تومان به دست می‌آید.
اما چرا اعداد و ارقام منابع خبری مختلف چند برابر بیشتر از این محاسبات است؟
این تفاوت به این برمی‌گردد که بخش هزینه‌های سربار یک بند هزینه حقوق و دستمزد دارد که اتفاقا رقم قابل توجهی را شامل می‌شود. برخی کارشناسان و رسانه‌ها این رقم را هم بخشی از حقوق و دستمزد کارکنان محسوب کرده‌اند. مثلا این رقم برای ایران خودرو بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است که اگر آن را به هزینه حقوق و دستمزد اضافه کنیم و بر تعداد کارکنان تقسیم کنیم حقوق ماهانه کارکنان ایران خودرو معادل ۷۰ میلیون تومان بدست می‌آید. اما در واقع هزینه سربار شامل هزینه‌هایی می‌شود که به ربطی به حقوق و دستمزد مستقیم کارکنان ثابت ندارد.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!