تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

چه کسی بهترین مدیر را تشکیل می دهد؟

روزیاتو نوشت: مدیران موفق اغلب ویژگی هایی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کند. بینش استراتژیک، توانایی حل مسئله و مهارت های ارتباطی قوی ازجمله ویژگی هایی یک مدی موفق است. در ادامه بیشتر با بهترین تیپ شخصیتی برای مدیریت آشنا شوید.

بهترین تیپ شخصیتی برای مدیریت

مدیران باید بتوانند برای تیم خود الهام بخش بوده و آنها را به سمت دستیابی به اهداف هدایت نمایند.انعطافپذیری در برابر تغییرات و مدیریت استرس از دیگر ویژگی های تیپ شخصیتی مناسب مدیریت است.فرهنگسازی مثبت و پویایی یکی از ویژگی های مهم تیپ شخصیتی مدیران موفق است.مدیران موفق باید بتوانند با انواع مختلف شخصیت ها کار کنند و از تنوع به عنوان یک نقطه قوت استفاده نمایند.یک مدیر موفق درک عمیقی از نیازهای انسانی و انگیزه های کارکنان خود دارد.مدیر باید در تصمیم گیری های اخلاقی و مسئولیت پذیری نمونه باشد.مدیر خوب توانایی شناسایی و پرورش استعداد دیگران را دارد.از نوآوری و خلاقیت در رویکردهای مدیریتی حمایت کند.در مواجهه با شکست، انعطاف پذیر بوده و توانایی حل مسئله را داشته باشد.

تیپ شخصیتی مناسب مدیریت از نظر روانشناسان

هوش هیجانی: توانایی درک و مدیریت احساسات خود و دیگراناستقامت و پایداری هیجانی: توانایی حفظ آرامش و تعادل هیجانی در شرایط مختلفخلاقیت: توانایی ارائه ایده های نو و حل مسائل به شیوه های نوآورانهمهارت های ارتباطی مؤثر: توانایی برقراری ارتباط شفاف و مؤثر با دیگرانانعطاف پذیری: توانایی سازگاری با تغییرات و مدیریت متنوعصداقت و درستکاری: پایبندی به اصول اخلاقی و اعتمادسازی در میان همکارانتمرکز و هدف گرایی: توانایی تمرکز بر اهداف و رسیدن به نتایجتجربه پذیری: پذیرش ایده ها و رویکردهای جدیدوظیفه شناسی: مسئولیت پذیری و انجام وظایف با دقت و جدیتبرونگرایی: توانایی برقراری ارتباطات گسترده و ایجاد شبکه های اجتماعی گستردهتعامل: توانایی همکاری و کار تیمی

این ویژگی ها میتوانند به مدیران کمک کنند تا به بهترین شکل ممکن تیم های خود را رهبری کرده و به اهداف سازمانی دست یابند. البته، ویژگی های ذکر شده تنها بخشی از تیپ شخصیتی مدیران موفق است. احتمالا بر اساس شرایط خاص هر سازمان و صنعت، ویژگی های دیگری نیز مورد نیاز است.

راضیه میرزاحیدری

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!