تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

رمز مخفی همستر: مبارزه با کد مورس 🐹🔍

فیلم آموزش وارد کرد کد مورس در همستر کامبتکد مورس همستر ۲۱ تیر : WHALE

W: ⚫️ ➖ ➖
H: ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️
A: ⚫️ ➖
L: ⚫️ ➖ ⚫️ ⚫️
E: ⚫️

کد مورس همستر ۲۰ تیر :GAS

G: ➖ ➖ ⚫️
A: ⚫️ ➖
S: ⚫️ ⚫️ ⚫️

کد مورس همستر ۱۹ تیر : DAG

D: ➖ ⚫️ ⚫️
A: ⚫️ ➖
G: ➖ ➖ ⚫️

کد مورس همستر ۱۸ تیر : HALVE

H = ⚫️⚫️⚫️⚫️
A = ⚫️➖
L = ⚫️➖⚫️⚫️
V = ⚫️⚫️⚫️➖
E = ⚫️

کد مورس همستر ۱۷ تیر : FIAT

F = ⚫️⚫️ ➖ ⚫️
I = ⚫️ ⚫️
A = ⚫️ ➖
T = ➖

کد مورس همستر ۱۶ تیر : BURN

B = ➖ ⚫️ ⚫️ ⚫️
U = ⚫️ ⚫️ ➖
R = ⚫️ ➖ ⚫️
N = ➖ ⚫️

کد مورس همستر ۱۵ تیر : STAKE

S = ⚫️ ⚫️ ⚫️
T = ➖
A = ⚫️ ➖
K = ➖ ⚫️ ➖
E = ⚫️

کد مورس همستر ۱۴ تیر : ORACLE

O = ➖ ➖ ➖
R = ⚫️ ➖ ⚫️
A = ⚫️ ➖ 
C = ➖ ⚫️ ➖ ⚫️
L = ⚫️ ➖ ⚫️ ⚫️
E = ⚫️

کد مورس همستر ۱۳ تیر : FUD

F: ⚫️⚫️➖⚫️
U: ⚫️⚫️➖
D: ➖⚫️⚫️

🐹 کد مورس همستر ۱۲ تیر : KYC

K = ➖ ⚫️ ➖
Y = ➖ ⚫️ ➖ ➖
C = ➖ ⚫️ ➖ ⚫️

🐹 کد مورس همستر ۱۱ تیر : LEDGER

L: ⚫️➖⚫️⚫️
E: ⚫️
D: ➖⚫️⚫️
G: ➖➖⚫️
E: ⚫️
R: ⚫️➖⚫️

🐹 کد مورس همستر ۱۰ تیر : PROOF

P:⚫️➖➖⚫️
R:⚫️➖⚫️
O:➖➖➖
O:➖➖➖
F:⚫️⚫️➖⚫️

🐹 کد مورس همستر ۹ تیر : ETHER

E : ⚫️
T : ➖
H : ⚫️⚫️⚫️⚫️
E : ⚫️
R : ⚫️➖⚫️

🐹 کد مورس همستر ۸ تیر : STABLE

S: ⚫️⚫️⚫️
T:
A: ⚫️➖
B: ⚫️⚫️⚫️
L: ⚫️➖⚫️⚫️
E: ⚫️

🐹 کد مورس همستر ۷ تیر : MINER

M ➖➖
⚫️ ⚫️
N ⚫️
E ⚫️
R ⚫️ ➖ ⚫️

🐹 کد مورس همستر ۶ تیر : FOMO

F : ⚫️⚫️➖⚫️
O : ➖ ➖ ➖
M : ➖ ➖
O : ➖ ➖ ➖

🐹 کد مورس همستر ۵ تیر : ALT

A : ⚫️➖
L : ⚫️➖⚫️⚫️
T : ➖

🐹 کد مورس همستر ۴ تیر : SWAP

S:  ⚫️⚫️⚫️
W: ⚫️➖ ➖
A:  ⚫️ ➖
P:  ⚫️ ➖ ➖ ⚫️

🐹 کد مورس همستر ۳ تیر : POOL

P: ⚫️➖➖⚫️
O: ➖➖➖
O: ➖➖➖
L: ⚫️➖⚫️⚫️

🐹 کد مورس همستر ۲ تیر : FARM

F:⚫️⚫️➖⚫️
A:⚫️➖
R:⚫️➖⚫️
M:➖➖

🐹 کد مورس همستر ۱ تیر : PUMP

P: ⚫️➖➖⚫️
U: ⚫️⚫️➖
M: ➖➖
P: ⚫️➖➖⚫️

🐹 کد مورس همستر ۳۱ خرداد : FORK

F: ⚫️⚫️➖⚫️
O: ➖➖➖
R: ⚫️➖⚫️
K: ➖⚫️

🐹 کد مورس همستر ۳۰ خرداد : DAPP

D: ➖⚫️⚫️
A: ⚫️➖
P: ⚫️➖➖⚫️
P: ⚫️➖➖⚫️

🐹 کد مورس همستر ۲۹ خرداد : COIN

C:➖⚫️➖⚫️
O:➖➖➖
I:⚫️⚫️
N:➖⚫️

🐹 کد مورس همستر ۲۸ خرداد : TOKEN

T : ➖
O : ➖➖➖
K : ➖⚫️➖
E : ⚫️
N : ➖⚫️

🐹 کد مورس همستر ۲۷ خرداد : NFT

N: ▬ ●
F:
T:

🐹 کد مورس همستر ۲۶ خرداد: : DEFI

D: ▬●●
E: ●
F: ●● ▬ ●
I: ●●

🐹 کد مورس همستر ۲۵ خرداد: : GAMEFI

G ▬ ▬ ●
A ● ▬
M ▬ ▬
E ●
F ● ● ▬ ●
I ● ●

🐹 کد مورس همستر ۲۴ خرداد: Satoshi

S ●●●
A ● ▬
T ▬
O ▬ ▬ ▬
S ●●●
H ●●●●
I ●●

🐹 کد مورس همستر ۲۳ خرداد: HAMSTER

H= ● ● ● ●
A= ● ▬
M= ▬ ▬
S= ● ● ●
T= ▬
E= ●
R= ● ▬ ●

🐹 کد مورس همستر ۲۲ خرداد: AIRDROP

A:  • –
I:   • •
R:   • – •
D:   – • •
R: • – •
O: – – –
P: • – – •


🐹 کد مورس همستر ۲۱ خرداد: WEB3

W:  • ـــ ـــ
E:   •
B:   ـــ • • •
۳:   ••• – –


🐹 کد مورس همستر ۲۰ خرداد: WALLET

W . ـــ ـــ
A . ـــ
L . ـــ ..
L . ـــ ..
E .
T ـــ


🐹 کد مورس همستر  ۱۹ خرداد:  TON

TON

T ـــ
O ـــ ـــ ـــ
N ـــ •


🐹 کد مورس همستر ۱۸ خرداد

این کدو وارد کنید

ETHEREUM

E: •
T: ـــ
H: • • • •
E: •
R: • ـــ •
E: •
U: • • ـــ
M: ـــ ـــ


🐹 کد مورس همستر ۱۷ خرداد

کد مورس مخفی شده امروز همستر برای بدست آوردن یک میلیون سکه

برای شروع مثل قبل روی قسمت Earn Per Tap (سمت چپ بالا) ۳ مرتبه کلیک کنید تا همستر به رنگ قرمز در بیاد در ادامه کد پایین را وارد کنید.

کد مورس امروز همستر : LOADIY

L . _ . .
O _ _ _
A . _
D _ . .
I . .
Y _ . _ _

برای خط (-) باید یکبار نگه دارید دستتون رو
برای نقطه (.) باید یکبار ضربه بزنید

🐹 کد مورس همستر ۱۶ خرداد

BTC = (-… – -.-.) 

🟢 از قسمت بالای صفحه اصلی سمت چپ روی گزینه Earn per tap دوبار بزنید که وارد صفحه مخفی بشید.

🔴 رنگ همستر شما در این صفحه تغییر میکند و حالا باید کد مورس را وارد کنید. طبق ویدیو باید پشت سر هم نقطه و خط به ترتیب از چپ به راست وارد کنید.

✔️ خط(__) : انگشتتان را روی صفحه ۱ ثانیه نگه دارید
❌ نقطه (●) : یکبار روی صفحه ضربه بزنید.

 

راهنمای ترجمه کد مورس

منبع ویدیو : پیج اینستاگرام toranji@

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!