تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ دلبر شیرین آرون افشار

متن آهنگ دلبر شیرین آرون افشار

متن آهنگ دلبر شیرین آرون افشار: جان ای جان ای جان دیوانه شدم منوای ای وای ای وای افسانه شدم مندیوانه شدم من با نیم نگاهتافسانه شدم من در چشم سیاهتخندیده بیایی از راه خیابانای دلبر شیرین دل بردی و هم جانای دلدار آواره شدم بر سر کویَتای یار هر تار دلم وصله به مویتاین […]