تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
چقدر فطریه و کفاره روزه در سال ۱۴۰۳؟ بدانید! • مجله تصویر زندگی

چقدر فطریه و کفاره روزه در سال ۱۴۰۳؟ بدانید! • مجله تصویر زندگی

امروزه در جوامع اسلامی، فطریه به عنوان یکی از وظایف دینی و اجتماعی مطرح است که به منظور کمک به افراد نیازمند و فقیر و مستحقین اخذ می‌شود. فطریه مبلغی است که هر شخص توانایی دارد از طریق آن به نیازمندان کمک کند و خرجات زندگی آن‌ها را پوشش دهد. اما مقدار فطریه سال ۱۴۰۳ […]