تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
زیارت عاشورا: نغمه‌ای شفاف از دل زمان با صدای خاص و عکسی زیبا 🌟

زیارت عاشورا: نغمه‌ای شفاف از دل زمان با صدای خاص و عکسی زیبا 🌟

زیارت عاشورا یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین زیارت‌های شیعیان است که به حضرت امام حسین (ع) اختصاص دارد. این زیارت حاکی از شوق و شوق بی‌پایان شیعیان به پیروزی عدل و حق است و در آن از امام حسین (ع) برای کمک و پشتیبانی در ساعات دشوار و تاریک زندگی خواهیم خواند. صدای فرهمند و […]