تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
شعرهای دلنشین خیام در تصاویر • شعر عاشقانه های خیام در مجله زندگی

شعرهای دلنشین خیام در تصاویر • شعر عاشقانه های خیام در مجله زندگی

خیام، یکی از بزرگترین شاعران و عارفان ایرانی است که زندگی و آثارش تاثیر چشمگیری بر ادبیات فارسی داشته است. اشعار عاشقانه‌ی او، با وزن و زیبایی واژگان، عشق و زیبایی عالم را به تصویر می‌کشد. او از عشق به خدا و پیوند با طبیعت و جهان به عنوان موضوعات اصلی شعرهایش استفاده می‌کند. تصاویر […]