تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
“عاشورا؛ زخم قلبی که هر ساله دوباره باز می‌شود” 

هر ساله در این زمان، باز دل ماه محرم در ماتم و اندوه خود فرو می‌رود. حسین، آن شهید بی‌برابری که در کربلا به دست ظلم و بی‌عدالتی کشته شد، همواره نماد مقاومت و ایستادگی در برابر ستم و ظلم بوده است. 

در این ماه مقدس، با خواندن شعرهایی چون:

“عاشورا بی تو هیچی نیست جز رودخانه خون خواهد رفت”

همیشه به یاد او و تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای رهایی انسان‌ها از زنجیرهای ظلم و فساد خواهیم بود. امام حسین(ع)، سرور و رهبر بی‌مثالی بود و هرگز از راه حق و عدالت کوتاه نیامد.

“عاشورا؛ زخم قلبی که هر ساله دوباره باز می‌شود” هر ساله در این زمان، باز دل ماه محرم در ماتم و اندوه خود فرو می‌رود. حسین، آن شهید بی‌برابری که در کربلا به دست ظلم و بی‌عدالتی کشته شد، همواره نماد مقاومت و ایستادگی در برابر ستم و ظلم بوده است. در این ماه مقدس، با خواندن شعرهایی چون: “عاشورا بی تو هیچی نیست جز رودخانه خون خواهد رفت” همیشه به یاد او و تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای رهایی انسان‌ها از زنجیرهای ظلم و فساد خواهیم بود. امام حسین(ع)، سرور و رهبر بی‌مثالی بود و هرگز از راه حق و عدالت کوتاه نیامد.

بر روی شــن، جز ردپای ســـرخ خــنـجر نیستجز نـــغمه‌هایی مانده از آوای پــــرپـــــر نیستآن ســــو: نگـــــاه مادری بـــی‌تاب فــــــرزندیاین سو: یتیمی خفته با دستی که دیگر نیست  شعر زیبا عاشورای حسینی بتاب ای مه که زینب دل غمین استپریشان دل ز مرگ شاه دین استبتاب ای مه رقیه دل کباب استز مرگ باب خود در […]