تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ صخره احسان دریادل

متن آهنگ صخره احسان دریادل

متن آهنگ صخره احسان دریادل:میدونی چرا صخره؟چون نماد استقامتههر بلایی که بگی سرش اومده اما بازاستوار وایساده من صخره ام، آره من صخره امانگاری رو سینم، دریا کشیدنمن سردم، کوه یخ کندممن نمیترسم از، طوفانو دیدن اینا چی میگن، میان و میرنهر چی که بگی، یه چی دیگه میگنآخه من همینم، همه چیمو میگمبعد تو […]