تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
وقتی سود سهام عدالت واریز می‌شود؟ ماجرای پرداخت به مالکان سهام عدالت در سال 1403 در مجله تصویر زندگی

وقتی سود سهام عدالت واریز می‌شود؟ ماجرای پرداخت به مالکان سهام عدالت در سال 1403 در مجله تصویر زندگی

سود سهام عدالت یکی از فوایدی است که بخشی از بودجه عمومی که مربوط به توزیع سهام دولت در شرکت‌های عمومی می‌شود، به شهروندان و مردم اهدا می شود. عقب‌‌ها گوادر داوخانی می‌شود. این اقدام هدف اصلی افزایش نابخش از افزایش توزیع درآمد و ثروت بوده و می‌تواند به دولتها کمک کند تا فقر را […]