تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
فرصت های منحصر به فرد: معافیت و کسری خدمت سربازی در سال 1403 • مجله تصویر زندگی

فرصت های منحصر به فرد: معافیت و کسری خدمت سربازی در سال 1403 • مجله تصویر زندگی

در سال 1403، شرایط معافیت از خدمت سربازی و کسری خدمت سربازی در ایران تحت قوانین مشخصی اعمال می‌شد. افرادی که بعلت داشتن بیماری های جسمی یا روانی مشخص و معتبر توسط مراجع پزشکی معافیت از خدمت سربازی دریافت می‌کردند. همچنین، فردی که فرزند یک تنها بود و نیاز به مراقبت پدر یا مادر داشت، […]