تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
زمانبندی جدید: ساعت کاری ادارات از ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ به تغییر می‌پیوندد • مجله زندگی به تصویر کشیده شده

زمانبندی جدید: ساعت کاری ادارات از ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ به تغییر می‌پیوندد • مجله زندگی به تصویر کشیده شده

از تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت کاری ادارات تغییر خواهد کرد، این تغییرات ممکن است بر تمام جامعه تأثیر گذار باشد. این تغییر ممکن است بر موازنه زندگی خانوادگی و حرفه‌ای افراد تأثیر بگذارد یا حتی بر مسائل اجتماعی بر خود دارد. این تغییر ممکن است از خواب‌ها و فعالیت‌های روزانه افراد تا ترافیک شهری […]