تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ نازنین امیرعباس گلاب

متن آهنگ نازنین امیرعباس گلاب

متن آهنگ نازنین امیرعباس گلاب:زیبای من باید تو رااز چَشم بد دورت کنممیترسم ای دریا ولیبا چَشم خود شورت کنممیترسم از روزی که بارانت نبارد به سضرممیترسم اسمی از تو حتی پیش مردم ببرم با اینکه میدانم به عشقهیچ اعتباری نیست بازجانم برایت میرودتا کوه قاف ای نازنینرویای درگیرت شدنقلاب و زنجیرت شدنتاوان عاشق بودن […]