تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ Black Heart ایهام

متن آهنگ Black Heart ایهام

متن آهنگ Black Heart ایهام: [ورس یک]هی، عشق کجا بودتو که تو رابطه با من همش داشتی سر جنگیه سوبر دپ ساختی از من گنگانقد زخم زدی که دیگه نمیشه دلِ واست تنگدم از وفا میزدی ولی پا پسمیکشیدی هر وقت که می‌شدش عرصه تنگبا وجودت، همیشه میزدم توو مسیرم لنگمیساختم بهم میزدمواسه فرار از […]

11 ژوئن 2024رپ
متن آهنگ بزن تبر ایهام

متن آهنگ بزن تبر ایهام

متن آهنگ بزن تبر ایهام:بی تو دگر شبِ من سحر ندارداز تو دلم خیالِ سفر نداردمیگرید آسمان هم به حالِ زارمبرگرد ببین که بی تو چه بی قرارم بزن تبر به جانمدرخت دل دگر نایی ندارددگر چه بدتر از اینکه عشقم در دلت جایی نداردبزن تبر به جانمدرخت دل دگر نایی ندارددگر چه بدتر از […]