تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
رشد پیوسته در درآمد بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ • شاهدی بر بهبود وضعیت زندگی

رشد پیوسته در درآمد بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ • شاهدی بر بهبود وضعیت زندگی

در سال ۱۴۰۳، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافت. این افزایش به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است که با توجه به مصرف کالاها و خدمات اولیه، نیاز به افزایش درآمد بازنشستگان احساس شده است. با توجه به این افزایش، مستمری‌ها به صورت منظم و بهبود یافته […]