تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
“پرداخت مستمری به مددجویان سازمان بهزیستی کشور: رونق و روزمرگی زندگی” • مجله تصویر زندگی

“پرداخت مستمری به مددجویان سازمان بهزیستی کشور: رونق و روزمرگی زندگی” • مجله تصویر زندگی

مستمری مددجو سازمان بهزیستی کشور در ماه اردیبهشت پرداخت شد. این مستمری‌ها به افرادی که نیاز به کمک‌های مالی دارند، اختصاص داده می‌شود تا بتوانند هزینه‌های خود را برطرف کنند و به زندگی دیگری دست یابند. سازمان بهزیستی کشور از منابع مختلفی برای پرداخت مستمری به مددجوها استفاده می‌کند تا بتواند به کمک به افراد […]