تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
باربی بندر تاک داون و فدی 

Verse 1:
همه‌ی دوستان می‌خوان برن رویاها
تو ایستادی و جواب این‌ها
تو توی این اتاق قفل شده‌ای قبلا
بهشون نگاه کردی و یه سر دادی تو جواب این‌ها

Chorus:
باربی بندر تاک داون و فدی
بیرون دست‌ها اعصابی
تمام چیز‌هایی که باید بکنم رو بلدم
اتفاق‌های خوبی توی جیبم

Verse 2:
گهرها روی پایم هستن و این یه آوازه که تو بوی قلبت برقصه
وقتی پشمالو‌ها روی خط افتادن، دیگه شب و روز نیست

Chorus:
باربی بندر تاک داون و فدی
بیرون دست‌ها اعصابی
تمام چیز‌هایی که باید بکنم رو بلدم
اتفاق‌های خوبی توی جیبم

Bridge:
صدای بازی نگرانه‌ام رو شنید و بعد بهم گفتن ترسم فراموشش‌ها
و من به اتاقم برگشتم و داستانش‌ها رو از زندگیم گرفتم

Chorus:
باربی بندر تاک داون و فدی
بیرون دست‌ها اعصابی
تمام چیز‌هایی که باید بکنم رو بلدم
اتفاق‌های خوبی توی جیبم

باربی بندر تاک داون و فدی Verse 1: همه‌ی دوستان می‌خوان برن رویاها تو ایستادی و جواب این‌ها تو توی این اتاق قفل شده‌ای قبلا بهشون نگاه کردی و یه سر دادی تو جواب این‌ها Chorus: باربی بندر تاک داون و فدی بیرون دست‌ها اعصابی تمام چیز‌هایی که باید بکنم رو بلدم اتفاق‌های خوبی توی جیبم Verse 2: گهرها روی پایم هستن و این یه آوازه که تو بوی قلبت برقصه وقتی پشمالو‌ها روی خط افتادن، دیگه شب و روز نیست Chorus: باربی بندر تاک داون و فدی بیرون دست‌ها اعصابی تمام چیز‌هایی که باید بکنم رو بلدم اتفاق‌های خوبی توی جیبم Bridge: صدای بازی نگرانه‌ام رو شنید و بعد بهم گفتن ترسم فراموشش‌ها و من به اتاقم برگشتم و داستانش‌ها رو از زندگیم گرفتم Chorus: باربی بندر تاک داون و فدی بیرون دست‌ها اعصابی تمام چیز‌هایی که باید بکنم رو بلدم اتفاق‌های خوبی توی جیبم

متن آهنگ باربی بندر تاک داون و فدی[اینترو]تاک داون، فدیتوو بندر یه انرژی زا استارمون نشه؟بشه آقا، بشه [ورس یک]میگیرُم یه چین دایمند سی تو، سی تومیگیرم یه جت پرایوت سی تو، سی تومیکُنم یه دنس مایکل سی تو، سی تومیکِشم کل سی توجونم [کورس]تو باربی بندری، آره آره والاپوستت سیاست مثل داف بمبئی، آره […]

4 آوریل 2024رپ