تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ قسم رضا صادقی | MusText

متن آهنگ قسم رضا صادقی | MusText

متن آهنگ قسم رضا صادقی شبا بهت فکر میکنم هنوزهنوز عکسا توی خونمونههنوز مثل قبلنی واسه منجات هنوز هم روی سرمونهکسی نمیتونه بدت رو بگه پیش مننیستی یه روز هم میگذره صد روزم میشه کمنیومده و نمیاد مثل ما چفت هم، چفت هماسمت قسم راست منه، قلب تو واسه منهخدا چشماتو ازم نگیره، چشم تو […]