تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ نکنه عاشق شدم روزبه نعمت الهی | MusText

متن آهنگ نکنه عاشق شدم روزبه نعمت الهی | MusText

متن آهنگ نکنه عاشق شدم روزبه نعمت الهیحرفی بزن از عاشقت شدننکنیم عادت به همچیزی بگو یه حرفی بزننکنه یادت برممنی که میترسیدم از دریاسوار قایق شدمنکنه عاشق شدمعاشق شدم من هوایِ بارون کرده دلممن خودِ دردم پُره درده دلممن چشام هر شب، بارونیهمن خودِ دردم پُره درده دلممن هوایِ بارون کرده دلممن خودِ دردم […]