تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ آرزومه شهاب رمضان | MusText

متن آهنگ آرزومه شهاب رمضان | MusText

متن آهنگ آرزومه شهاب رمضاناَ بین آدمای دور و برمتو شدی بال و پَرمنگاه نکن به چهره ی مظلومم ومن عاشق دردسرم تو منو توو این بازی کشیدیتوو چشای من بگو چی دیدی؟تو بهترین انگیزه میشه برا منحتی توو نا امیدیخوب موقع رسیدیمیدونی حساسمحواست جمع باشهمن نمیذارم اصاًتوو دلت غم باشهآرزومه میدونی آرزومهیه روزی چشای […]