تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ مست عشق علیرضا قربانی | MusText

متن آهنگ مست عشق علیرضا قربانی | MusText

متن آهنگ مست عشق علیرضا قربانیتو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان راتو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان راتو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان راتو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان رانفسی یار شرابم نفسی یار کبابمچو در این دور خرابم چه کنم […]