تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ عوض شدی علی یاسینی و دن

متن آهنگ عوض شدی علی یاسینی و دن

متن آهنگ عوض شدی علی یاسینی و دن: [کورس – علی یاسینی]یه تیکه بودی از تنم بهش چجوری گند زدنببین برعکس تو من رو، به گذشته زوری بستنم [ورس یک – دن]قبلاها با اراده تر بودم، میومد اسمتهی میزدم تنها از خونه بیرون از حرصتبودیم معروف ترین عشق میون قصه هاچقدر گفتم دیگه نمیاد دیوونه […]