تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ من بد تو خوب فریدون آسرایی

متن آهنگ من بد تو خوب فریدون آسرایی

متن آهنگ من بد تو خوب فریدون آسرایی:بی من قدم زده، با من بهم زدهکو گریه های اون؟ کو خنده های من؟هقهق شنُفت و رفت، چیزی نگفت و رفتکی اصلاً این وسط، خندید به جای من من بد تو خوبروزای خوبمون تموم شد چه زودمن ته قلبم هنوزم باهات هستمخاطرات خوبم با تو بودمن بد […]