تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ دلم تنگه مجید رضوی | MusText

متن آهنگ دلم تنگه مجید رضوی | MusText

متن آهنگ دلم تنگه مجید رضوی:نه میشه ازت رد شمنه فرصت برگشت هستنه میشه جلو رفتشنه میشه عقب برگشتتو اونور دنیاییچقد فاصلست تا توچقد توو سرم راحتازت خاطرست تا صبح دلم تنگه دلم تنگهکسی جز تو نمیفهمهکه این دنیا برای منبدونِ تو چه بی رحمهدلم تنگه دلم تنگهکسی جز تو نمیفهمهکه این دنیا برای منبدونِ […]