تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ تکیه کوچیک محسن چاوشی

متن آهنگ تکیه کوچیک محسن چاوشی

متن آهنگ تکیه کوچیک محسن چاوشی:من اشک فرو ریخته از چشم فراطمبشناس منو، من یکی از گریه کناتممن شمع عزای تو رو خاموش نکردماون تکیه کوچیکو فراموش نکردمآه ای تن صد جا که پُر از نیزه شکستهای بغض تو در چشم خداوند نشستهآه از دل رنجیده ی زینب که حسینشبی سَر به عزای زن و […]

متن آهنگ جهان لاغر محسن چاوشی | MusText

متن آهنگ جهان لاغر محسن چاوشی | MusText

متن آهنگ جهان لاغر محسن چاوشی بخواب رویِ دستِ منجهانِ لاغر منوکمی نگاه کن نروبخند و روزگارمودوباره مثل چشم هاتشب سیاه کن نروبه هر مسافری که جزمن از لبِ تو سهم داشتبگو جهان جدید نیستبگو فقط گناه داشتاگر به من نمیرسیدو این زمان مدید نیست بریز روی شانه امکمی ستاره از سَرتکمی پرنده از دلتمگر […]