تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
می‌شنوم صدای تو
توی تاریکیِ شب
بی‌خیالم نشو، عزیزم
نیستم من مثل مگس

دستام بودن پر از خون
توی یه دندونِ گل
نبود یه لحظم که شروع شد
با وجودِ من

معنی عشق تو
برام خوش‌بوییه
همان‌جا که تو دری تویه
نشو گم و پوی

جاوید، مردِ مبارز
در زیر بارش سیب
تموم مواردی که تو بازگو کردی
عالیه، درست‌همون‌طور

این دونه قلبی که دارم
تا پایان همراهم می‌مونه
چیزی تنها باریکه
من توی زندگیمُ خواهم

جاوید، مردِ مبارز
در زیر بارش سیب
تموم مواردی که تو بازگو کردی
عالیه، درست‌همون‌طور

همه‌چیز گستزده
اینو نومید کن
پاک کن هر آخهَدی از تو که داری
و keep on singing

چراغی پیدا می‌کنی
در دل تاریکی
روی بلیط وحشت زیر 
عضلاتت افتاده

پسرهای بی‌بضاعت نیستن
فقط ترس، برده‌ی غلبه‌ی جسم
اما بزرگ می‌شم و تونل می‌بندم
و می‌رقصم و moshpit می‌کنم

بیرون از خودم
نیستم من خوب
وقتی نیستم من
خواب مرگ شورشم هست

جاوید، مردِ مبارز
در زیر بارش سیب
تموم مواردی که تو بازگو کردی
عالیه، درست‌همون‌طور

می‌شنوم صدای تو توی تاریکیِ شب بی‌خیالم نشو، عزیزم نیستم من مثل مگس دستام بودن پر از خون توی یه دندونِ گل نبود یه لحظم که شروع شد با وجودِ من معنی عشق تو برام خوش‌بوییه همان‌جا که تو دری تویه نشو گم و پوی جاوید، مردِ مبارز در زیر بارش سیب تموم مواردی که تو بازگو کردی عالیه، درست‌همون‌طور این دونه قلبی که دارم تا پایان همراهم می‌مونه چیزی تنها باریکه من توی زندگیمُ خواهم جاوید، مردِ مبارز در زیر بارش سیب تموم مواردی که تو بازگو کردی عالیه، درست‌همون‌طور همه‌چیز گستزده اینو نومید کن پاک کن هر آخهَدی از تو که داری و keep on singing چراغی پیدا می‌کنی در دل تاریکی روی بلیط وحشت زیر عضلاتت افتاده پسرهای بی‌بضاعت نیستن فقط ترس، برده‌ی غلبه‌ی جسم اما بزرگ می‌شم و تونل می‌بندم و می‌رقصم و moshpit می‌کنم بیرون از خودم نیستم من خوب وقتی نیستم من خواب مرگ شورشم هست جاوید، مردِ مبارز در زیر بارش سیب تموم مواردی که تو بازگو کردی عالیه، درست‌همون‌طور

متن آهنگ سی جی مسین [ورس یک]میکنم هر طرف نگاه از این * ها سر ترمدیگه بُرشی نداره توو رپ لفظتونبده جام، به نگاهم، نقاش برترمکه صدام میکنن آبرو نسلتونروو میزمه کیک و، با مهتی روو پیک ودو تا خط مینویسم میشن گلا شیک ومیگن تو اوکی کن، میگم دیل رو طی کناگه حرومی نی […]

1 آوریل 2024رپ