تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

تقدیر واقعیت: وقتی قلب به آتش عشق می‌سوزد

تقدیر واقعیت: وقتی قلب به آتش عشق می‌سوزد

در این نوشته، قصه‌ی فال گرفتن از آثار ادبی به زبان فارسی به تصویر کشیده شده است. در طول تاریخ، مردم این خطه به ادبیات و شعر بسیار ارزش قائل بودند و از آثار ادبی بهره‌ای می‌بردند. اما تا به حال، فقط تفال حافظ در فرهنگ مردم باقی مانده است.

در غزلی که ارائه شده است، آتش دل و جانانه‌ی سوزنده به شعر آهسته و پر احساس نوشته شده است. شاعر به تصویر کاشانه‌ای که در آن آتش دل می‌سوزد، اشاره کرده و در خطوط بعدی، احساسات عمیق خود را در قالب شعر بیان کرده است. این شعر به لحاظ عرفانی، از تعابیر و معناهای عمیقی برخوردار است که در برگیرنده‌ی غم و اندوه، بر مسیر صحیح زندگی حکم و راهنمایی می‌کند.

از شرح لغت تا تعبیرهای غزل، این داستان ادبی به خواننده‌ی خود نکاتی ارزشمند از زندگی و عشق می‌آموزد. مطالبی که در این نوشته به تصویر کشیده شده‌اند، زبان زیبایی ادبی و شخصیتی ارزشمند همچون حافظ را در ذهن خواننده زنده می‌کند و او را به تفکر و تأمل در ارزش‌های ادبی و انسانی وادار می‌کند.


فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوختآتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
تنم از واسطه دوری دلبر بگداختجانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت
سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمعدوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت
آشنایی نه غریب است که دلسوز من است.چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت
خرقه زهد مرا آب خرابات ببردخانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت.
چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکستهمچو لاله جگرم بی می‌و خمخانه بسوخت
ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشمخرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت
ترک افسانه بگو حافظ و می‌نوش دمیکه نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت
شرح لغت: کاشانه:خانه کوچک
تفسیر عرفانی:‌
۱- این نیت خیلی فکر و اندیشه شما را به خود مشغول ساخته و تمام حواس شما را تصاحب کرده است اگر بدین منوال پیش رود دچار وسواس ناراحتی می‌شوید درحالیکه این نیت با دو شرط علاقه و کوشش به زودی انجام خواهد گرفت.
۲- با عصبانیت و تند مزاجی که دارید، موجب می‌شود تا دوستان واقعی از شما فاصله بگیرند.
۳- در خانه همه شما را دوست دارند و نسبت به شما عشق می‌ورزند. در حالیکه کاملاً بی توجهی می‌کنید و بیشتر با غریبه ها، حشر و نشر و نشست و برخاست می‌کنی. سرانجام ضرر خواهی کرد. زیرا آنان با بلند پروازی‌ها شما را در عالم غیر حقیقی سیر می‌دهند و از واقعیات دور می‌سازند.
تعبیر غزل:
زندگی پر از غم و اندوهی داشته‌ای و سختی زیادی کشیده ای، طوری که دل هر آشنا و بیگانه‌ای را به درد آورده ای. اما به خاطر داشته باش که در هر شرایطی باید از روی عقل تصمیم بگیری نه احساس. بلند پروازی مکن و پی آرزو‌های محال نرو که تنها نتیجه آن از دست دادن فرصت است. به زودی قصه غم‌ها به پایان خواهد رسید و به کامیابی خواهی رسید.

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!