تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

چگونه با انتخاب بهترین مدل خواب، از مشاجره با همسرتان در شب جلوگیری کنید؟

چگونه با انتخاب بهترین مدل خواب، از مشاجره با همسرتان در شب جلوگیری کنید؟

در این نظرسنجی از ۲۰۰۰ نفر بریتانیایی ، مشخص شد که حالت خواب کنار همسر برای زناشویی هیجان زیادی دارد. بیشتر افراد از حالت دراز کشیدن با پشت به هم استقبال کردند و به آن لذت بردند. این حالت شامل ۳۹ درصد از شرکت کنندگان بود. این نتیجه نشان دهنده این است که صمیمیت بیشتری احساس می شود و باعث افزایش هیجانات و روابط نزدیکی بین زوجین می شود. از طرف دیگر، ۱۱ درصد از افراد از حالت آغوش گرفتن در طول شب خواب برای زندگی زناشویی لذت بردند. همچنین این نظرسنجی نشان داد که حالت خواب مورد نظر افراد شامل پوزیشن قاشقی (۲۹ درصد)، تنها خوابیدن (۲۴ درصد) و چهره به چهره با کمی فاصله (۱۳ درصد) بوده است. اما برخی حالت های خواب ناخوشایند شامل آغوش گرفتن خرس (۱۱ درصد) ، خواب با حیوان خانگی (۹ درصد) ، ستاره دریایی (۸ درصد) و خوابیدن در انتهای تخت (۴ درصد) بودند.


فرارو- نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در چه مدل یا حالت دراز کشیدنی در کنار همسرتان در رختخواب ممکن است به چیزی بیش از یک شب بیقرار منجر شود.
به گزارش تک فانبه نقل از دیلی میل، نظرسنجی‌ای صورت گرفته از ۲۰۰۰ بریتانیایی انجام شد نشان داد که دراز کشیدن پشت به هم موقعیت مورد علاقه افراد بود.
در مقابل، ۱۱ درصد از زوج‌هایی که در طول شب محکم یکدیگر را در آغوش می‌گیرند بیش از دو برابر از صمیمیت لذت می‌بردند.
مدل‌های محبوب خواب برای زوجین به شرح ذیل بوده اند: پشت به همسر ۳۹ درصد، پوزیشن اصطلاحا قاشقی (در آغوش گرفتن هنگام خوابیدن)  ۲۹ درصد، پوزیشن افراد تنها (کسانی که هرگز لمس نمی‌کنند) ۲۴ درصد، چهره به چهره (بینی به بینی، با کمی فاصله) ۱۳ درصد.
هم چنین، مدل‌های نامحبوب برای زوجین هنگام خواب در کنار یکدیگر به شرح ذیل بوده اند: به اصطلاح بغل کننده‌های خرس (در آغوش گرفتن چهره به چهره) ۱۱ درصد، خوابیدن همراه با حیوان خانگی در رختخواب ۹ درصد،  ستاره دریایی (در آن فرد به پشت خوابیده و دست‌ها در کنار بالش به سمت بالا قرار می‌گیرند) ۸ درصد، پوزیشن شریک خودخواه یکی از آن دو لحاف را به دور خود پیچیده و طرف دیگر را بدون لحاف رها کرده است ۸ درصد، خوابیدن در انتهای تخت ۴ درصد.  

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!