تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

اکسیر طلایی از زمین: قارچ محلی ضد سرطان

اکسیر طلایی از زمین: قارچ محلی ضد سرطان

محققان دانشگاه گوا با ارائه یک روش پیشگامانه جدید نشان دادند که چگونه می‌توانند از قارچ‌های محلی برای تولید نانوذرات طلا استفاده کنند، که این نانوذرات دارای خواص ضدسرطان هستند. این نانوذرات می‌توانند به عنوان جایگزینی برای نانوذرات طلا استفاده شوند که از روش‌های شیمیایی به دست می‌آیند.

این روش فراتر از یک کشف علمی است و می‌تواند در بخش پزشکی به کار گرفته شود. استفاده از قارچ Roen Almi، پرورش این قارچ به شکل خالص و تولید نانوذرات طلا، از ویژگی‌های اصلی این روش است. این روش جایگزینی پایدار و بی‌سمی برای فرآیندهای شیمیایی است و می‌تواند به استفاده از منابع محلی و جهانی توجه کند.

تیم تحقیقاتی این دانشگاه مدل کسب و کاری را پیشنهاد کرده‌اند که شامل راه‌اندازی شرکتی برای تولید نانوذرات است، با هدف تقسیم سود با دولت و جوامع محلی. این رویکرد به تنوع زیستی گوا توجه دارد و بر دوام استفاده از منابع محلی تأکید دارد.

تحقیقات این تیم نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای نانوذرات طلا در زمینه پزشکی در حال افزایش است و این روش می‌تواند اقتصادی و محیطی پایدار را فراهم کند. این پروژه نه تنها به هند، بلکه به سراسر جهان کمک خواهد کرد تا از منابع محلی استفاده پایدارتری داشته باشند.

ایسنا نوشت: محققان دانشگاه گوا نشان دادند چگونه می‌توان با استفاده از نوعی قارچ محلی، نانوذرات طلا تولید کرد؛ نانوذراتی که خواص ضدسرطان دارد. این نانوذرات را می‌توان جایگزین نانوذرات طلایی کرد که از روش‌های شیمیایی به دست می‌آیند. این گروه با استفاده از یک گونه منحصر به فرد از قارچ‌های محلی، یک روش پیشگامانه برای تولید نانوذرات طلا ارائه کردند که نقش حیاتی برای تحویل داروهای ضدسرطان دارد.محققان دانشگاه گوا با استفاده از یک گونه منحصر به فرد از قارچ‌های محلی، یک روش پیشگامانه برای تولید نانوذرات طلای حیاتی برای تحویل داروهای ضدسرطان، ارائه کرده‌اند. این کشف توسط سوجاتا دابولکار و نانداکومار کامات انجام شده است. نتایج یافته آنها می‌تواند کاربرد وسیعی در بخش پزشکی داشته باشد.در هسته اصلی این نوآوری، استفاده از قارچ Roen Almi است که در گوا رشد می‌کند. این تیم روشی را برای پرورش این قارچ به شکل خالص ایجاد کرد و سپس آن را برای سنتز نانوذرات طلا مورد استفاده قرار داد. این روش، جایگزین پایدار و غیر سمی برای فرآیندهای شیمیایی است.این پروژه فراتر از نوآوری علمی است و یک الگوی منحصر به فرد برای استفاده از مزایای محلی و جهانی ارائه می‌دهد. محققان مدل کسب و کاری را تشریح کردند که شامل راه‌اندازی شرکتی برای تولید نانوذرات تحت الگوی درآمد و تقسیم سود با دولت گوا و جوامع محلی است. این رویکرد نه تنها به پتانسیل استفاده از تنوع زیستی گوا توجه دارد، بلکه هدف آن اطمینان از استفاده پایدار از منابع محلی است.به نقل از ستاد نانو، تقاضای جهانی برای نانوذرات طلا، به‌ویژه در زمینه پزشکی سیستم‌های تحویل دارو، در حال افزایش است. تحقیقات این تیم که در مجله ژئومیکروبیولوژی منتشر شده است، پتانسیل هند را برای پیشگامی در این صنعت از طریق روش‌های بومی نشان می‌دهد. مراحل بعدی شامل تعامل با استارتاپ‌ها و ذینفعان برای شروع تولید، با هدف ایجاد یک اکوسیستم جدید در تولید نانوذرات طلا است که هم از نظر اقتصادی قابل دوام و هم از نظر محیط زیستی پایدار است.راضیه میرزاحیدری

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!