تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

فال حافظ امروز: روز پنجشنبه، 17 اسفند 1402 – پیام های جذاب و معنوی حافظ را بشنوید

فال حافظ امروز: روز پنجشنبه، 17 اسفند 1402 – پیام های جذاب و معنوی حافظ را بشنوید

فال یکی از باور های کهن مردم ایران است که با گذشت زمان هنوز هم در فرهنگ ما حفظ شده است. از دیار ادبا برای یافتن راه حل به مسائلی که پیش رو داریم مراجعه می کردند. اما اکنون تنها فال گرفتن از حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است. آثار ادبی حافظ نشان از عمق تفکر و حکمت او دارد که تا به امروز جایگاه ویژه ای در قلب هر ایرانی دارد. در سروده های حافظ، معانی بسیار غنی و عمیقی پنهان است که نیاز به تفسیر و بررسی دارند. او با استفاده از زبان شعر و نثر، مفاهیم عمیقی را انتقال داده است که به درک و درس گرفتن از آنها نیازمندیم. بنابراین، فال گرفتن از آثار ادبی به جای فال گرفتن از اشیاء جهانی، می تواند به ما کمک کند تا بهترین تصمیمات را بگیریم و بهترین راه حل ها را پیدا کنیم.

فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کوباد بهار می‌وزد باده خوشگوار کوهر گل نو ز گلرخی یاد همی‌کند، ولیگوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کومجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست‌ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کوحسن فروشی گلم نیست تحمل‌ای صبادست زدم به خون دل بهر خدا نگار کوشمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زدخصم زبان دراز شد خنجر آبدار کوگفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزومردم از این هوس، ولی قدرت و اختیار کوحافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت استاز غم روزگار دون طبع سخن گزار کوشرح لغت: شمع سحر گهی: به استعاره مراد مهرتابان / لعل: به استعاره مراد لب یار / سخن گزار: سخن پرور.تفسیر عرفانی:گل خوشی و شادی می‌روید، زیبارویم کجاست؟ باد بهاری در حال وزیدن است، شراب خوش طعم کجاست؟ در معنی این شعر می‌توان گفت آرزوی دلدادگان راه دوست، نوشیدن شهد وصال است، حال آنکه این امر بنا به اختیار شیفتگان نیست؛ جرا که قدرت و توانایی انجام آن را معشوق در وجودشان نهادینه کرده و هرزمان که او خواهانش باشد، به آن دست خواهد یافت.تعبیر غزل:باید به آن دوست داری، به طور مداوم عشق بورزی و میزان محبت خود را دائم به او اظهار کنی. عشق ظریف و حساس است. باید مراقی آن بود.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!