تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

جنون قیمت‌ها در بازار! قیمت تارا امروز به رکورد جدیدی رسیده است!

جنون قیمت‌ها در بازار! قیمت تارا امروز به رکورد جدیدی رسیده است!

تارا اتوماتیک جدید با افزایش قیمت به ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ با قیمت ۹۴۵ میلیون تومان، تارا اتومات ۱۴۰۱ با قیمت ۹۱۰ میلیون تومان و تارا دنده‌ای ارتقا یافته با قیمت ۸۴۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین، تارا دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ با قیمت ۸۰۵ میلیون تومان در بازار موجود است.

قیمت تارا اتوماتیک صفر در کارخانه ۴۹۰ میلیون تومان و قیمت کارخانه تارا دنده‌ای ۳۹۴ میلیون تومان است. ایران خودرو همچنین دو مدل جدید تارا را معرفی کرده است، از جمله تارا اتوماتیک V ۴ LX سدان با قیمت ۶۸۵ میلیون تومان و تارا دنده‌ای v ۱پلاس با قیمت ۵۸۰ میلیون تومان که گران‌ترین خودروی دنده‌ای در بازار موجود است.

در جدول زیر می‌توانید قیمت تارا در بازار آزاد تهران را مشاهده کنید:

– تارا اتوماتیک جدید: ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
– تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲: ۹۴۵ میلیون تومان
– تارا اتومات ۱۴۰۱: ۹۱۰ میلیون تومان
– تارا دنده‌ای ارتقا یافته: ۸۴۵ میلیون تومان
– تارا دنده‌ای مدل ۱۴۰۲: ۸۰۵ میلیون تومان


قیمت تارا اتوماتیک جدید ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان شد.
به گزارش اقتصاد آنلان، بر این اساس تارا اتوماتیک ارتقا یافته ایران خودرو به ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ نیز ۹۴۵میلیون تومان شد همچنین تارا اتومات ۱۴۰۱ در بازار ۹۱۰ میلیون قیمت خورد.
قیمت تارا دنده‌ای ارتقا یافته به ۸۴۵ میلیون تومان رسید. قمیت تارا دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۸۰۵ میلیون شد.
قیمت تارا در کارخانه
قیمت تارا اتوماتیک صفر در کارخانه ۴۹۰ میلیون تومان است. قیمت کارخانه تارا دنده‌ای نیز ۳۹۴ میلیون تومان بوده است. ایران خودرو دو مدل تارای جدید هم معرفی کرده است که بر این اساس تارا اتوماتیک V ۴ LX سدان جدید ایران خودرو در نمایندگی ۶۸۵ میلیون تومان قیمت دارد تارا دنده‌ای v ۱پلاس نیز ۵۸۰ میلیون تومان است که گران‌ترین خودروی دنده‌ای ساخت داخل بازار به شما می‌رود!
شما در جدول زیر می‌توانید قیمت تارا در بازار آزاد تهران را مشاهده کنید:

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!