تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌

برج های تهران؛ جذابیت معاملات مسکن در ماه فروردین ۱۴۰۳

برج های تهران؛ جذابیت معاملات مسکن در ماه فروردین ۱۴۰۳

نتایج بررسی تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد معاملات در مناطق ۵ و ۱۰ انجام شده است، در حالی که مناطق ۱۹ تا ۲۲ کمترین تعداد معاملات را داشتند. در مجموع، از کل ۱۵۰۰ معامله مسکن ثبت شده، بیشترین معاملات در مناطق ۵ و ۱۰ رخ داده است، در حالی که مناطق ۱۹ تا ۲۲ کمترین تعداد معاملات را داشته‌اند.

همچنین، بر اساس آمار‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی، در این ماه ۱۴۰۳ مجموعاً هزار و ۵۰۸ معامله در مناطق ۲۲ گانه تهران انجام شده است که کاهشی حدود ۱۴.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته است. منطقه ۵ با ۱۸۹ معامله بیشترین تعداد معاملات را داشت و منطقه ۱۰ هم در رتبه دوم با ۱۶۱ معامله قرار دارد.

در ادامه، آمار قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف تهران نیز اعلام شده است. به طور میانگین، قیمت هر متر مربع در مناطق ۵ و ۱۰ حدود ۱۰۲ و ۶۳ میلیون تومان بوده و در مناطق ۲ و ۴ به ترتیب حدود ۱۲۶ و ۸۹ میلیون تومان است.

در نهایت، مشاهده می‌شود که مناطق ۲۲ و ۱۹ با کمترین تعداد معاملات و قیمت هر متر مربع مسکن بوده و مناطق ۲۰ و ۲۱ نیز با تعداد معاملات بیشتر و قیمت بالاتر قرار دارند.واضح است که آمارهای اعلام شده نشان دهنده کاهش در تعداد معاملات مسکن در تهران در فروردین ۱۴۰۳ است، اما قیمت مسکن افزایش داشته و سطوح مختلف مناطق با توجه به تعداد معاملات و قیمت هر متر مربع تفاوت دارد.

نتایج بررسی تعداد معاملات مسکن در شهر تهران طی فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که به طور کلی بیشترین تعداد معامله‌ها در مناطق ۵ و ۱۰ انجام شده و در مقابل مناطق ۱۹ تا ۲۲ کمترین تعداد معاملات را به ثبت رساند‌ه‌اند.

به گزارش اکوایران، بیشترین معاملات از کل ۱۵۰۰ معامله مسکن ثبت شده شهر تهران طی اولین ماه سال جاری، در مناطق ۵ و ۱۰ تهران رخ داده است. در مقابل مشاهده می‌شود مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ کمترین معاملات را در ماه مورد بررسی تجربه کرده‌اند.

کدام مناطق بیشترین میزان معاملات را داشته‌اند؟

بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد در اولین ماه ۱۴۰۳ مجموعا هزار و ۵۰۸ معامله در مناطق ۲۲ گانه تهران صورت گرفته که به‌طور کلی حدود ۱۴.۲ درصد پایین‌تر از ماه مشابه در ۱۴۰۲ است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تعداد معاملات مسکن در اولین ماه ۱۴۰۳ در منطقه ۵ با ۱۸۹ معامله به ثبت رسیده است و منطقه ۱۰ نیز با ۱۶۱ معامله در رتبه دوم بیشترین میزان معاملات قرار دارد. در مقام بعدی منطقه‌های ۴ و ۲ به ترتیب با ۱۳۰ و ۱۲۳ معامله نیز رتبه چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار مربوط به قیمت مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۵ و ۱۰ به‌طور میانگین حدود ۱۰۲ و ۶۳ میلیون تومان بوده است. هر یک متر مربع در مناطق ۲ و ۴ نیز به ترتیب حدود ۱۲۶ و ۸۹ میلیون تومان معامله شده است.

مشاهده می‌شود منطقه ۲۲ و ۱۹ نیز با حدود ۱۳ تا ۱۵ معامله طی فروردین ماه کمترین حجم معاملات را داشته‌اند. منطقه ۲۰ و ۲۱ نیز به ترتیب با ۱۸ و ۲۲ تعداد معاملات در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. بر اساس بررسی‌ها قیمت هر یک متر مربع مسکن در مناطقی با کمترین تعداد معامله در مناطق ۱۹ و ۲۰ حدود ۴۳ تا ۴۶ میلیون بوده و در مناطق ۲۱ و ۲۲ به ترتیب معادل ۶۲ و ۷۱ میلیون تومان رقم خورده است.

کاهش ماهانه تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران

به‌طور کلی در قیاس با اسفند ۱۴۰۲ مناطق ۲۲، ۲ و ۵ بیشترین کاهش در تعداد معاملات را تجربه کرده‌اند که از میان آن‌ها منطقه ۲ و ۵ همچنان جزو مناطق پر معامله تهران طی فروردین سال جاری بوده‌اند.

در مقابل مشاهده می‌شود مناطق ۱۵، ۱۸ و ۱۲ کمترین افت تعداد معامله را در فروردین ۱۴۰۳ تجربه کرده‌اند که به ترتیب تعداد معاملات صورت گرفته در آن‌ها معادل ۸۹، ۴۹ و ۳۷ معامله بوده است.

بر اساس اخرین آمار قیمت هر یک متر مربع مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران به‌طور میانگین حدود ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان است که نسبت به اسفند ماه کمتر از ۱ درصد و در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲ حدود ۲۲.۹ درصد رشد داشته است.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!