تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
بیخیال این همه فکر و غم
بیخیال سردرگمی هام
بیخیال این همه چیز
بیخیال وقتی که گذشته و نیست

یه روزی‌میای و ببینی منو
یه روزی بیای و ببوسی منو
این که رفته، همه روزایی
با تو پیاده رویی

بیخیال همه اینا
بیخیال این چیزا
بیخیال این همه خاطره
بیخیال این همه جدایی

یه روزی میای و ببینی منو
یه روزی بیای و ببوسی منو
این که رفته، همه روزایی
با تو پیاده رویی

یه روزی‌میای و ببینی منو
یه روزی بیای و ببوسی منو
این که رفته، همه روزایی
با تو پیاده رویی

بیخیال این همه فکر و غم
بیخیال سردرگمی هام
بیخیال این همه چیز
بیخیال وقتی که گذشته و نیست

یه روزی میای و ببینی منو
یه روزی بیای و ببوسی منو
این که رفته، همه روزایی
با تو پیاده رویی

یه روزی میای و ببینی منو
یه روزی بیای و ببوسی منو
این که رفته، همه روزایی
با تو پیاده رویی

بیخیال این همه فکر و غم بیخیال سردرگمی هام بیخیال این همه چیز بیخیال وقتی که گذشته و نیست یه روزی‌میای و ببینی منو یه روزی بیای و ببوسی منو این که رفته، همه روزایی با تو پیاده رویی بیخیال همه اینا بیخیال این چیزا بیخیال این همه خاطره بیخیال این همه جدایی یه روزی میای و ببینی منو یه روزی بیای و ببوسی منو این که رفته، همه روزایی با تو پیاده رویی یه روزی‌میای و ببینی منو یه روزی بیای و ببوسی منو این که رفته، همه روزایی با تو پیاده رویی بیخیال این همه فکر و غم بیخیال سردرگمی هام بیخیال این همه چیز بیخیال وقتی که گذشته و نیست یه روزی میای و ببینی منو یه روزی بیای و ببوسی منو این که رفته، همه روزایی با تو پیاده رویی یه روزی میای و ببینی منو یه روزی بیای و ببوسی منو این که رفته، همه روزایی با تو پیاده رویی

بیخیال بیخیال از همه چی بگو بیخیال بیخیال من رویاهات بگو بیخیال بیخیال عشق و تنهایی برو بیخیال بیخیال زهر و شیرینی بیخیال می‌خوام توی نگاهت بند دلم بزنم دستاتو خلوتیامو یه نشون بزنم بیخیال از این دلخوشی برو بیخیال بیخیال از اون بینی ام بگو بیخیال بیخیال خنده‌های من برو بیخیال بیخیال دروغ و […]

متن آهنگ امیر کی زد اقیانوس

متن آهنگ امیر کی زد اقیانوس

تو دریاها مهمونی و من افتادم توی تاریکی یه جای خالی دلم خونه‌ اما با تو خیلی راحتم نذار من تو دنیا یه اتاق خالی بشم تو دل مرا خوبی بدترین کاره تو کی زد اقیانوس که آرومی دستام رو تو باش زندگیمو روشن، آسون، آروم کن نه حرف نه نگاه هیجانی نباشه همه‌ رو […]